حرف دل

دوست دارم تا صبح دعا کنم

دوست ندارم ببینم پایان شب را

دلم می خواهد ستاره ها همیشه در اطرافم باشند

و ماه

چراغ خلوت تاریک من

دوست ندارم دیدن سپیده و شروع آفتاب را

دلم میخواهد شب پیوسته ادامه پیدا کند

و من با تو حرف بزنم

میخواهم کنارم بنشینی و شعر بخوانی 

تا همه دردهایم را فراموش کنم 

می خواهم فقط تو باشی

و عطر تو

آسمان ها را شستشو دهد

دلم میخواهد زمین بایستد

و زمان در میان سیارات گم شود

و فقط

تو پیدا باشی

 

نقل از http://majnoooon.persianblog.ir

/ 1 نظر / 9 بازدید
negin

zibastttttttt in kheili zolalo delneshine