کمی سخن دل

به نام او که خیر مطلق است

به نام او که قادر یکتاست

به نام او که رحمت از اوست

به نام او که خالق یکتاست

شاید بعضی وقتها لازم باشد بلند فکر کرد نمی دانم

شاید بعضی وقتها لازم باشد بلند درد دل کرد نمی دانم

شاید بعضی وقتها لازم باشد دلتنگی هایت را افشا کرد نمی دانم

شاید شاید شاید ...

نمی دانم نمی دانم نمی دانم . . .

هر چه هست از دوری اوست  نه ببخشید راستش را بخواهید بهتر است بگویم: از دوری من است

آخه آقا که هست این من هستم که نیستم

چه باید گفت این فشار دنیاست یا که نه این تحمل ماست

بعضی وقتها جریان و موضوع فقط با من تنها مربوط نیست

بعضی وقتها پای دیگران و اطرافیان  در میان است

بعضی وقتهاست که کاسه چه کنم به دست گرفته دوره می گردی

آری هر چه ضعف است اینجاست

همه از دوریست

همه از کج رفتن ها ست

همه از دید غلط است

همه از بی تقواییست

همه از میزان دوری خداست

اگر می دانستم هیچ وقت از دنیا غمگین نمی شدم

شاید بعضی وقتها می دانم ولی خودم را خودم گم می کنم

همیشه نشانه ها جلو دید ماست این منم که نمی بینم

آری بعضی وقتها می دانم که باید ببینم ولی خودم رابه ندیدن می زنم

فقط تو هستی ای خدا که می توانی یاریم کنی

ضعفهایم را به قوت تبدیل کنی

 

/ 0 نظر / 9 بازدید