دلدادگی

دلدادگی نه آن است که بنشینی و تماشا کنی

دلدادگی نه آن است که پرده دلت را هرکجا بگشایی

دلدادگی عشقی ست که معنی اش دشوار است

دلدادگی عشقی ست که باورش و درکش مشکل است

دلدادگی یعنی سلام یک دوست , یعنی گریه بعد از سلام آن دوست

دلدادگی یعنی نگاه آن دوست , یعنی آوارگی بعد از نگاه آن دوست

دلدادگی سر سپردن به پاکی هاست

دلدادگی سر سپردن به عاشقی هاست

حال یک سوال ای دوست من

چشمهایت را ببند , نگاهی کوتاه و عمیق به اعماق دلت بینداز

چه می بینی ؟

آیا فکر میکنی غبار روزگار بر دل نشسته و مانع دیدنت می شود

حال تو که گاها نمی تموانی دل ببینی , چه جور می خواهی دل را بدهی ؟

این است که شاید دلدادگی را نمی توان معنی کرد

ای دوست با تمام این احوال آن دل غبار گرفته ات را قبول می کنم

آن را به من ده , آن را به من ده تا دلی زلال و پاک به تو نشان دهم

تا دلت همرنگ آن شود و آن دو دل راه کمال عاشقی را طی کنند

منتظرت هستم . . .

/ 0 نظر / 18 بازدید