قدر شب قدر

آخ دلم

آخ قلبم

من چم شده , اااااا    اینا چیه  , چیه چی چی می خواین , چرا منو گرفتین

بابا اشتباه گرفتین برید اون کنار دستیم را ببرید , من که لیاقت ندارم , من فقط آمده ام تماشا

شنیده ام مسلمونا خیلی تو زحمتن

دلم واسه شون سوخت وجدانم درد گرفت

از یکی شنیدم امشب خدا سفیراشو فرستاده اینجا تا ببینه این بنده هاش چی چی می گن چی می خوان

منم گفتم بیام به خدا بگم بگم :

ای خدا ببین این مسلمونا در همه جای دنیا چه جور گرفتارن

اونایی که تازه شاید در بهترین کشور مسلمونی هستن گرفتار خودشون و جیبشون و گرفتار بی بصیرتی و گرفتار بد حجابی و هزار تا چیز دیگه

اونایی که در بحرین هستن

اونایی که عراق و یمن و افغانستان و پارا چنار و پاکستان و یمن و مصر و تونس و لیبی و مخصوصا فلسطین و ...  آخ خدا همه جا همه جا

خدا جون من شکر خدا اینجا جایم خوبه فقط من و در دینم کمک کن تا مسلمونی باشم که تو می خوای بعد هر کاری می خوای بکنی برا بقیه بکن

خدا جون اومدم اینجا به این فرشته هات بگم که بهت بگن :

ما اماممون رو می خوایم . خدا می گی ظرفیتش را نداریم . خدا تو که خودت گفتی هرکی رو که بخوای هدایت می کنی فرقان می دی بصیرت می دی .

خدا جون کافیه تو بخوای . اگر تو بخوای ما ظرفیتش رو هم پیدا می کنیم

اصلا خدا جون ما به کنار . رگ ما از مو باریکتر . خدا جون به خاطر اون خوبای عالم که قبولشون داری بگو اماممون بیاد .

ای خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

/ 0 نظر / 18 بازدید